Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34025
Title: Thành phố Đà Nẵng: Thí điểm thay điện chiếu sáng công cộng bằng đèn Led tại 19 tuyến đường
Keywords: Đà Nẵng
Thí điểm
Đèn Led
Chiếu sáng công cộng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 233 .- Tr.30-31
Abstract: Với mục tiêu hướng đến thành phố thông minh - hiện đại gắn với nhiều công trình xanh, thành phố Đà Nẵng đang thực hiện thí điểm thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng đèn LED trên 19 tuyến đường của địa bàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34025
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.