Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34027
Title: PC Phú Yên: Đạt hiệu quả cao từ hệ thống điện mặt trời áp mái
Authors: Kiều Thơm
Keywords: PC Phú Yên
Hệ thống điện mặt trời áp mái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 233 .- Tr.33
Abstract: Hiện nay, PC Phú Yên đã đưa vào sử dụng công trình lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà làm việc của Công ty với công suất pin lắp đặt là 40 kWp (kilowatt peak ) gồm 02 biến tần 20 kWp và II2 tấm pin chia làm 10 hàng với tổng mức đầu tư là ham 1,5 tỷ đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34027
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
801.58 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.