Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34036
Title: Triết lý giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Thị Lý
Trần, Thị Thu Huyền
Keywords: Triết lý giáo dục
Giáo dục đại học
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Triết học;Số 06 .- Tr.42-48
Abstract: Với sứ mệnh đào tạo ra những công dân toàn cầu, làm việc trong thời đại số hóa hiện nay có sức khỏe tốt, trái tim nhân hậu, bộ óc năng động, sáng tạo, kỹ năng sống thích ứng và nhất là có sự hỗ trợ của trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và công nghệ thông tin, công nghệ thông tin và truyền thông,... các trường đại học cần có tư duy mới về giáo dục đại học trong thế kỷ XXI. Triết lý đó phải được xây dựng trên nền tảng triết lý giáo dục: “Học để biết, học để làm việc, học để chung sống với nhau, học để làm người”, từ đó xác định rõ mục đích của người học cũng như mục tiêu đào tạo của mỗi trường là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34036
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.