Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34037
Title: Những điểm khác biệt trong kế hoạch điện sạch của Tổng thống Trump
Authors: Nguyễn, Thị Mai
Keywords: Điện
Cung cấp điện
Kế hoạch
Tổng thống Trump
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 233 .- Tr.42-43
Abstract: Bản đề xuất kế hoạch điện sạch của Tổng thống Trump chỉ dài 236 trang, ngắn gọn hơn rất nhiều so với bản kế hoạch 1,560 trang của tổng thống Obama. Tuy nhiên không chỉ có sự khác biệt về sộ dài của bản kế hoạch. Theo đó, bản kế hoạch điện sạch của Tổng thống Obama nhằm giảm lượng khí thải carbon đioxin từ các nhà máy điện đốt than của quốc gia này xuống 32% vào năm 2030. Mặt khác, đề xuất của Trump sẽ giảm phát thải từ các nhà máy này xuống còn 1 đến 2% vào năm 2035.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34037
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.