Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34058
Title: Hợp tác Mê Kông – Lan Thương: Những nhân tố tác động và triển vọng phát triển
Authors: Tô, Minh Thu
Keywords: Mê Kông
Lan Thương
MLC
Trung Quốc
Hợp tác tiểu vùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 03 .- Tr.64-82
Abstract: Cơ chế Hợp tác Mê Kông – Lan Thương chính thức được thành lập các đây hơn hai năm và đã nhanh chóng trở thành một cơ chế hợp tác năng động nhất ở tiểu vùng Mê Kông. Đây là cơ chế hợp tác có sự tham gia của tất cả các nước trong tiểu vùng, với các trụ cột, lĩnh vực ưu tiên hợp tác rộng, đặc biệt là cam kết hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ Trung Quốc. Sự phát triển nhanh của Hợp tác Mê Kông – Lan Thương là vấn đề quan tâm của các nước thành viên, thu hút sự chú ý của các nước liên quan. Bài viết sẽ phân tích lợi ích, mục tiêu của các nước khi tham gia Hợp tác Mê Kông – Lan Thương và những xu hướng phát triển lớn có tác động đến hợp tác tiểu vùng. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số nhận định về triển vọng phát triển của Hợp tác Mê Kông – Lan Thương trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34058
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.