Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34059
Title: Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Pháp: Nội hàm và nguyên nhân
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Pháp
Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Chính sách châu Á
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 03 .- Tr.83-104
Abstract: Pháp – nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới, đầu tàu của Liên minh châu Âu (EU), một thành viên của nhóm G7, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc – ngày càng quan tâm và tăng cường hiện diện tại châu Á nói chung và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nói riêng. Sau gần nửa thế kỷ vắng bóng, Pháp đang quay trở lại châu Á, nơi Pháp đã xây dựng hệ thống thuộc địa trong thế kỷ XIX cho đến những năm 1950, với nhiều động thái tích cực như hàng loạt tuyên bố mạnh mẽ của giới tinh hoa Pháp về tình hình an ninh khu vực, triển khai tàu và máy bay thực hiện quyền tự do trên biển và trên không tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương… Tuy nhiên, đây không phải là một quyết định nhất thời mà là một quá trình định hình tiệm tiến và thận trọng. Bài báo sẽ lý giải những động cơ thúc đẩy sự tích cực của Pháp tại châu Á nói chung và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34059
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.63 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.