Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34061
Title: Nhìn lại kết quả bầu cử Quốc hội khóa VI và chiều hướng chính sách của Cam-pu-chia thời gian tới
Authors: Trần, Việt Thái
Keywords: Bầu cử Quốc hội Cam-pu-chia khóa VI
Chiều hướng chính sách
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 03 .- Tr.127-143
Abstract: Tại cuộc bầu cử Quốc hội Cam-pu-chia khóa VI, đảng CPP đã chiến thắng áp đảo và giàn được toàn bộ 125 ghế tại Quốc hội Cam-pu-chia khóa mới. Bài viết đi sâu phân tích bối cảnh tình hình diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội ở Cam-pu-chia khóa vừa qua và rút ra nhận định rằng tình hình trong nước và quốc tế thời gian qua về cơ bản là thuận lợi cho CPP. CPP đã làm tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử với việc Đại hội sớm, đề ra được cương lĩnh tranh cử phù hợp. Các mặt công tác đảng của CPP đã được đổi mới mạnh mẽ; trong khi đó, các đảng đối lập bị suy yếu, không có thực lực, không thể cạnh tranh được với CPP về mọi mặt. Đây cũng là những nguyên nhân dẫn tới thắng lợi tuyệt đối của CPP. Dự báo chiều hướng chính sách của CPP thời gian tới cơ bản sẽ không có nhiều thay đổi. Riêng về đối ngoại, CPP / Cam-pu-chia sẽ tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc và có thể sẽ có điều chỉnh trong quan hệ với Mỹ và phương Tây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34061
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.03 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.