Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34062
Title: Chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ: Bối cảnh mới và chiều hướng triển khai
Authors: Đặng, Cẩm Tú
Keywords: Ấn Độ
Chính sách Hành động hướng Đông
Châu Á – Thái Bình Dương
Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Giá trị chiến lược
Cạnh tranh ảnh hưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 03 .- Tr.144-162
Abstract: Chính sách Hành động hướng Đông là một trụ cột quan trọng và được xem là điểm sáng trong chiến lược đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi. Thành tựu nổi bật của chính sách này là đã góp phần đáng kể nâng cao giá trị chiến lược của Ấn Độ trên bàn cờ khu vực châu Á – Thái Bình Dương và thế giới cũng như trong chiến lược đối ngoại và an ninh của các nước lớn. Trong thời gian tới, chính sách này tiếp tục được triển khai theo hướng nào sẽ phần lớn phụ thuộc vào những điều kiện phát triển bên trong và diễn biến môi trường kinh tế, an ninh – chính trị bên ngoài của Ấn Độ. Bài viết này nhằm dự báo chiều hướng Ấn Độ triển khai chính sách Hành động hướng Đông trong những năm tới trên cơ sở làm rõ xu hướng phát triển của Ấn Độ và những diễn biến mới trong bối cảnh khu vực và quốc tế có tác động đến chiến lược đối ngoại của Ấn Độ nói chung, chính sách Hành động hướng Đông nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34062
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.