Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34064
Title: Nhìn lại những tiến triển trong quan hệ của Trung Quốc đối với Cam-pu-chia từ sau đại hội XVIII Đảng cộng sản Trung Quốc đến năm 2017
Authors: Đào, Đình Kỳ
Keywords: Quan hệ Trung Quốc – Cam-pu-chia
Chính quyền Hun Sen
Diệt chủng
Đồng minh tự nhiên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 03 .- Tr.185-205
Abstract: Quan hệ Cam-pu-chia – Trung Quốc được hình thành và phát triển ngay từ thời Chiến tranh Lạnh. Trong suốt một thời gian dài, Trung Quốc luôn được coi là “người bạn số một” của Phnôm Pênh và đóng vai trò quan trọng trong việc hậu thuẫn giới cầm quyền Cam-pu-chia thực hiện hóa các mục tiêu chính trị chiến lược. Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, vai trò của Trung Quốc vẫn không hề giảm đi, thậm chí còn được tăng cường khi hai nước nâng tầm quan hệ lên thành “đối tác chiến lược” vào năm 2010. Cùng với sự trỗi dậy của Trung Quốc và việc đẩy mạnh chính sách hướng Nam, quan hệ Trung Quốc – Cam-pu-chia đang phát triển nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34064
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.45 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.