Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34074
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Kim Anh-
dc.contributor.authorTrương, Công Hào-
dc.date.accessioned2020-09-14T08:29:49Z-
dc.date.available2020-09-14T08:29:49Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34074-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng các tác nhân trong chuỗi giá trị cá tầm và hiệu quả kinh tế của từng tác nhân khi tham gia chuỗi, qua đó, đề xuất một số giải pháp để phát triển chuỗi giá trị cá tầm Lâm Đồng. Trong đó, nhấn mạnh việc đẩy mạnh liên kết và công bằng lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.120-124-
dc.subjectChuỗi giá trịvi_VN
dc.subjectCá Tầmvi_VN
dc.subjectLâm Đồngvi_VN
dc.titleĐẩy mạnh liên kết giữ các tác nhân trong chuỗi giá trị cá tầm ở Lâm Đồngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.25 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.