Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34077
Title: Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Authors: Vũ, Thị Hằng Nga
Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Sản xuất rau
Ứng dụng công nghệ cao
Tiêu thụ rau
Huyện Yên Dũng
Bắc Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.125-128
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau ứng dụng công nghệ cao của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Thông qua điều tra 63 nông hộ sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao ở địa phương, kết quả cho thấy, hiệu quả từ sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao đều phụ thuộc nhiều vào năng suất và giá bán. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Yên Dũng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34077
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.