Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34077
Nhan đề: Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Tác giả: Vũ, Thị Hằng Nga
Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Sản xuất rau
Ứng dụng công nghệ cao
Tiêu thụ rau
Huyện Yên Dũng
Bắc Giang
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.125-128
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau ứng dụng công nghệ cao của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Thông qua điều tra 63 nông hộ sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao ở địa phương, kết quả cho thấy, hiệu quả từ sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao đều phụ thuộc nhiều vào năng suất và giá bán. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Yên Dũng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34077
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.