Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34091
Title: Kinh tế Việt Nam: Tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư
Authors: Nguyễn, Đình Cung
Keywords: Kinh tế Việt Nam
Đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.17-22
Abstract: Việt Nam bước vào quý cuối cùng của năm tài chính 2018. Tăng trưởng kinh tế cao trong các quý đầu năm giúp giảm đáng kể áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong các tháng cuối năm. Xuất khẩu và giải ngân đầu tư nước ngoài vẫn tăng khá ổn định, giúp bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tuy nhiên, bối cảnh thương mại và thị trường thế giới có nhiều biến động lớn, đặc biệt là diễn biến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Ọuốc và chính sách lãi suất của Mỹ, đặt ra không ít thách thức trong thời gian tới đối với Việt Nam trong điều hành tỷ giá, lãi suất, chính sách thương mại... BốI cảnh đó đòi hỏi Chính phủ cần tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư, nhằm tạo thêm dư địa chính sách và cải thiện khả năng chống chịu bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động khó lường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34091
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.6 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.