Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34095
Title: Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị một số giải pháp
Authors: Lê, Đăng Minh
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Kiến nghị một số giải pháp
Việt Nam
Thực trạng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.23-29
Abstract: Bắt đầu đổi mới từ năm 1986 đến nay, mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến cơ bản với cách thức vận hành, câu trúc mới... Tuy nhiên, mô hình này những năm qua đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết trong cơ chế vận hành. Để tránh được bẫy thu nhập trung bình và duy trì tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần phải đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động (NSLĐ), phát huy lợi thế so sánh, chủ động hội nhập quốc tế và cần xem đây là đòi hỏi cấp thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34095
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.82 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.