Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34102
Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ COD của VNPost
Authors: Trần, Thị Hòa
Keywords: Dịch vụ COD
VNPost
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.44-46
Abstract: Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) là dịch vụ đặc biệt mà người gửi có thể sử dụng kèm với các dịch vụ bưu chính khác để uỷ thác bưu điện thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi (hàng hóa) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi. Theo báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2017, COD là hình thức thanh toán phổ biến, với 89% số người tham gia khảo sát sử dụng dịch vụ. Theo đó, thị trường cung cấp dịch vụ COD có xu hướng cạnh tranh quyết liệt, với sự tham gia của ngày càng nhiều doanh nghiệp bưu chính và các doanh nghiệp này đều nhận thức rõ áp lực phải cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ COD. Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost)cũng không nằm ngoài xu hướng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34102
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.