Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34103
Title: Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi bệnh viện quân đội thành đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Bệnh viện quân đội
Đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ chế tự chủ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.47-49
Abstract: Thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập, thời gian qua một số bệnh viện quân đội (BVQĐ) đã mở rộng đối tượng khám chữa bệnh (KCB), tự trang trải một phần chi phí cho các hoạt động thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ KCB. Tuy nhiên, do vừa phải tập trung nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ KCB cho bộ đội, phục vụ sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác Bộ Quốc phòng giao, vừa thực hiện KCB cho nhân dân, nên quá trình chuyển đổi các BVQĐ thành ĐVSN công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ gặp nhiều khó khăn, cần có những giải pháp khắc phục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34103
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.