Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34107
Title: Phát triển kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm các nước trên thế giới và một số đề xuất đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hoàng Quy
Keywords: Kinh tế tuần hoàn
Kinh nghiệm thế giới
Việt Nam
Gợi ý
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.60-63
Abstract: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã và đang tạo ra những thách thức tới suy thoái môi trường. Điều này đã thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn ra đời và phát triển tại Việt Nam. Bởi, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn không những giúp giảm thiểu rủi ro về khan hiếm các nguồn lực trong tương lai, giải quyết các vấn đề môi trường, mà còn hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam. Dựa trên kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tuần hoàn, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giúp Việt Nam hiện thực hóa và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34107
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.