Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34108
Title: Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ của Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Trần, Thị Thu Hương
Keywords: Thị trường trái phiếu chính phủ
Nhật Bản
Bài học kinh nghiệm
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.64-66
Abstract: Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) có ý nghĩa quan trọng không chỉ đốì với thị trường tài chính mà còn đốì với nền kinh tế quốc gia. Nhật Bản là quốc gia có thị trường trái phiếu phát triển với quy mô lớn nhất khu vực châu Á, trong đó thị trường TPCP Nhật Bản là kênh huy động vốn chủ yếu cho ngân sách nhà nước, với khôi lượng TPCP phát hành lớn, lãi suất thấp, cơ sở nhà đầu tư (NĐT) đa dạng. Bài viết nghiên cứu phát triển thị trường TPCP của Nhật Bản và rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường TPCP.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34108
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.