Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34108
Nhan đề: Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ của Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả: Trần, Thị Thu Hương
Từ khoá: Thị trường trái phiếu chính phủ
Nhật Bản
Bài học kinh nghiệm
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.64-66
Tóm tắt: Phát triển thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) có ý nghĩa quan trọng không chỉ đốì với thị trường tài chính mà còn đốì với nền kinh tế quốc gia. Nhật Bản là quốc gia có thị trường trái phiếu phát triển với quy mô lớn nhất khu vực châu Á, trong đó thị trường TPCP Nhật Bản là kênh huy động vốn chủ yếu cho ngân sách nhà nước, với khôi lượng TPCP phát hành lớn, lãi suất thấp, cơ sở nhà đầu tư (NĐT) đa dạng. Bài viết nghiên cứu phát triển thị trường TPCP của Nhật Bản và rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường TPCP.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34108
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.