Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34116
Nhan đề: Lớp từ vựng khẩu ngữ trong ngôn ngữ Bài Chòi Nam Trung Bộ
Tác giả: Đặng, Thị Thanh Hoa
Từ khoá: Từ vựng khẩu ngữ
Bài Chòi
Nam Trung Bộ
Ngôn ngữ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 10 .- Tr.68-80
Tóm tắt: Bài viết: Dẫn luận; Khái niệm khẩu ngữ; Đặc điểm của lớp từ vựng khẩu ngữ trong ngôn ngữ bài chòi Nam Trung Bộ; Kết luận.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34116
ISSN: 0866-7519
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.96 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.