Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34120
Title: Một chặng đường mới
Authors: Phạm, Phú Ngọc Trai
Keywords: Kinh tế
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 11 .- Tr.15-16
Abstract: Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam 32 năm qua có thể nói một trong những thành tựu ít gây tranh cãi nhất, đó là luật Đầu tư nước ngoài ra đời năm 1987, chỉ một năm sau đại hội Đảng lần thư sáu với các quyết sách Đổi mới chưa từng có. Đó giống như một cánh cửa cho một dòng vốn đầu tư từ nước ngoài chảy vào theo quán tính “nước tìm chỗ trũng”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34120
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.