Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34123
Title: Cơ hội dài hạn
Authors: Giang Thanh
Keywords: Thị trường bất động sản
Nhà đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 11 .- Tr.41-44
Abstract: Sự sôi động của thị trường bất động sản vài năm gần đây một phần đến từ giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài. Ở nhiều dự án đắc địa, nhu cầu từ nhà đầu tư nước ngoài vượt xa cơ cấu 30% sản phẩm của dự án mà họ có thể sở hữu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34123
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.41 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.