Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34130
Title: Công nghệ môi giới
Authors: Cường Nghiêm
Keywords: Công nghệ môi giới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 11 .- Tr.54-58
Abstract: Ngoài các sàn giao dịch truyền thống và các trang web liệt kê danh mục, các nhà đầu tư bất động sản hiện nay có thêm kênh môi giới dựa trên nền tảng công nghệ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34130
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.