Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34130
Nhan đề: Công nghệ môi giới
Tác giả: Cường Nghiêm
Từ khoá: Công nghệ môi giới
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 11 .- Tr.54-58
Tóm tắt: Ngoài các sàn giao dịch truyền thống và các trang web liệt kê danh mục, các nhà đầu tư bất động sản hiện nay có thêm kênh môi giới dựa trên nền tảng công nghệ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34130
Bộ sưu tập: Forbes Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.