Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34134
Title: Giúp việc thời số hóa
Authors: Cường Nghiêm
Keywords: Ứng dụng đa dchj vụ
Số hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 11 .- Tr.64-67
Abstract: Thông qua các ứng dụng đa dịch vụ, các gia đình ở thành phố hiện nay có thể yêu cầu các dịch vụ tại nhà như giúp việc theo giờ, sửa chữa các thiết bị điện tử, sửa chữa điện nước, hay thậm chí cứu hộ và thay thế phụ tùng xe hơi, xe máy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34134
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.