Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34135
Title: Cô lập biến để xây dựng hàm đặc trưng trong hệ giải phương trình
Authors: Lê, Việt Thắng
Keywords: Hàm đặc trưng
Cô lập biến
Giải hệ phương trình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 497 .- Tr.12-15
Abstract: Hệ phương trình là một chủ đề hay và khó được sử dụng khai thác nhiều trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi đến cả những kỳ thi Đại học, Cao đẳng. Có nhiều cách để giải hệ phương trình đã được đề cập tới. Sau đây tôi xin tìinh bày kỷ thuật “cô lập biến xây dựng hàm đặc trưng trong giải hệ phương trình”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34135
ISSN: 0866-8035
Appears in Collections:Toán học và tuổi trẻ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.