Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34136
Title: Điểm nóng đầu tư
Keywords: Đầu tư
Khách sạn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 11 .- Tr.70-76
Abstract: Abid Butt, CEO khu vực châu Á - Thái Binh Dương, Trung Đông và châu Phi của Dream Hotel Group, công ty quản lý khách sạn Mỹ, đến Việt Nam hồi cuối tháng 9 tìm kiế cơ hội thị trường này đang nổi nên như một điểm nóng về đầu tư bất động sản khách sạn và nhà nghỉ dưỡng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34136
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.12 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.