Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34141
Nhan đề: Bất đẳng thức qua các kỳ thi Olympic dưới góc nhìn của một bổ đề
Tác giả: Nguyễn, Anh Tuấn
Từ khoá: Phương pháp giải toán
Bất đẳng thức
Bổ đề
Kỳ thi Olympic
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 497 .- Tr.34-43
Tóm tắt: Bài viết: Bài toán mở đầu; Áp dụng trực tiếp bổ đề; Một số hướng khai thác bổ đề qua các bài toán Olympic; Kết luận.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34141
ISSN: 0866-8035
Bộ sưu tập: Toán học và tuổi trẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.8 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.