Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34150
Title: Chiêu mới của kỳ lân già
Keywords: Khách sạn
Đổi mới mô hình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 11 .- Tr.104-110
Abstract: Một thập kỷ trước, Airbnb đã đổi mới mô hình khách sạn, khiến cho phòng nghỉ ít tốn kém hơn và hấp dẫn hơn. Công ty đang cần nhanh chóng mở rộng để đảm bảo mức định giá 31 tỉ đô la Mỹ trước đợt IPO dự kiến — trong khi nằm dưới sự dẫn dắt của một CEO không chắc mình nên đặt nhà đầu tư lên hàng đầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34150
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.12 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.