Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34162
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Cường-
dc.contributor.authorVõ, Hoàng Tùng-
dc.date.accessioned2020-09-15T08:37:45Z-
dc.date.available2020-09-15T08:37:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3666-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34162-
dc.description.abstractTheo hiểu biết của chúng tôi, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá mức độ công bố thông tin (CBTT) về quản lý rủi ro (QLRR) của các công ty niêm yết (CTNY) thuộc ngành tài chính ở Việt Nam. Nghiên cứu này đánh giá mức độ CBTT bắt buộc và tùy ý về QLRR trong các báo cáo tài chính (BCTC) của các CTNY thuộc ngành tài chính ở Việt Nam. Vận dụng phương pháp phân tích nội dung, nghiên cứu này đã ghi nhận được mức độ CBTT về QLRR bởi các đơn vị này còn tương đối thấp. Kết quả phân tích hồi quy cũng chứng tỏ rằng mức độ CBTT về QLRR bị ảnh hưởng bởi quy mô DN, khả năng thanh toán, tỷ suất nợ và tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị không tham gia điều hành.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Thương mại;Số 121 .- Tr.24-32-
dc.subjectCông bố thông tinvi_VN
dc.subjectQuản lý rủi rovi_VN
dc.subjectCông bố thông tin quản lý rủi rovi_VN
dc.subjectNhân tố ảnh hưởngvi_VN
dc.titleCông bố thông tin về quản lý rủi ro của các công ty thuộc ngành tài chính niêm yết ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.31 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.