Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34167
Title: Làm như đã hứa
Keywords: Nhà tài phiệt
Hành trình kinh doanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 11 .- Tr.116-119
Abstract: Sau cuộc phiêu lưu kéo dài bốn năm của một người tị nạn, Rithy Sear trở về Campuchia và bắt đầu hành trình kinh doanh biến ông trở thành một trong những nhà tài phiệt hàng đầu và một trong những người đóng góp nhiều nhất cho đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34167
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.