Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34169
Title: Tinh thần lãnh đạo - cách phụ nữ dẫn dắt
Keywords: Tinh thần lãnh đạo
Phụ nữ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 11 .- Tr.128-130
Abstract: Phiên thảo luận quy tụ các diễn giả có thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau như bà Thái Vân Linh - giám đốc chiến lược và vận hành, công ty quản lý quỹ đầu tư VinaCapital; bà Nguyễn Bạch Điệp - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc FPT Retail; bà Trăn Thị Thanh Định - phó chủ tịch Ericsson Việt Nam, bà Crystal Lam -giám đốc điều hành Vinawood, chia sẻ kinh nghiệm, suy nghĩ về cách phụ nữ có thể đảm nhận trách nhiệm dẫn dắt để đem lại những thay đổi tích cực cho xã hội. Ông Phạm Hồng Hải, tổng giám đốc HSBC Việt Nam đíều phối cuộc trao đổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34169
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.