Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34183
Title: Dạy học tập đọc cho học sinh lớp 4,5 theo hướng khai thác các kỹ năng để cảm thụ văn bản
Authors: Nguyễn, Văn Bản
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Keywords: Tập đọc
Văn bản đọc
Kĩ năng đọc
Năng lực cảm thụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.03-07
Abstract: Kĩ năng đọc là một trong bốn kĩ năng thể hiện năng lực ngôn ngữ có vai trò vô cùng quan trọng trong học tập và giao tiếp của mỗi người cũng như học sinh tiểu học. Dạy tập đọc cho học sinh lớp 4, lớp 5 ở tiểu học không chỉ hướng tới mục tiêu học sinh biết đọc thông mà còn hướng tới việc các em phải hiểu và cảm thụ sâu sắc về văn bản. Bài báo này đề xuất dạy tập đọc cho học sinh lớp 4,5 theo hướng khai thác kĩ năng đọc (đọc thầm – hiểu; đọc – tóm tắt; đọc – hiểu; đọc – cảm thụ văn bản) nhằm giúp học sinh rèn luyện tốt các mức độ của kĩ năng đọc và cảm thụ được các tác phẩm văn chương góp phần hình thành và phát triển nhân cách.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34183
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.