Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34187
Title: Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh Bình Định
Authors: Trịnh, Hoàng Nha
Võ, Nguyên Du
Keywords: Công nghệ thông tin
Dạy học
Quản lý ứng dụng
Trường trung học phổ thông
Bình Định
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.08-12
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Định, bài báo đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học phổ thông tại địa bàn nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34187
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.