Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3419
Title: Hệ thống kiến thức và phân loại bài tập chương sóng cơ chương trình vật lý THPT 12 CB
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Đặng, Bá Tài
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu cơ sở và hệ thống lí luận liên quan đến củng cố kiến thức và thiết kế bài tập vật lí. + Hệ thống kiến thức trọng tâm của chương Sóng cơ, giúp học sinh tư duy, chủ động ghi nhớ. + Thiết kế và phân loại bài tập vật lí, giúp các em củng cố kiến thức, đồng thời rèn luyện kĩ năng giải bài tập nhanh, chính xác.
Description: 62 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3419
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.