Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34190
Title: Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong các trường trung học phổ thông ở thành phố Cần Thơ trong thời kỳ đổi mới
Authors: Phạm, Văn Dũng
Keywords: Cán bộ quản lý
Nâng cao chất lượng
Trung học phổ thông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.13-17
Abstract: Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông ở thành phố Cần Thơ đã cùng với ngành giáo dục và đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đội ngũ này bộc lộ bất cập, hạn chế; bài báo phác họa thực trạng về đội ngũ và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường trung học phổ thông ở thành phố Cần Thơ hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34190
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.75 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.