Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34191
Title: Thực trạng và biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường của Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
Authors: Mai, Thị Yến Lan
Nguyễn, Ngọc Nghiệp
Keywords: Văn hóa nhà trường
Văn hóa tổ chức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.18-21
Abstract: Văn hóa nhà trường có ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động diễn ra trong nhà trường. Xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh, hướng tới sự phát triển bền vững, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, việc xây dựng văn hóa nhà trường chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng, bài viết này tập trung đề xuất một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34191
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.