Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34193
Title: UBKT Tỉnh ủy Hà Nam phát huy vai trò tham mưu giúp cấp ủy
Authors: Đỗ, Luận
Keywords: Uỷ ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Nam
Hà Nam
Tham mưu
Cấp ủy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.20-22
Abstract: Từ việc làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu địa phương, đom vị, do đó nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên được nâng lên; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, từng bước được nâng cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34193
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.