Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34195
Title: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần vào giải phóng mặt bằng
Authors: Trọng Đức
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Giải phóng mặt bằng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.23-25
Abstract: Thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (nay là thị xã Duy Tiên) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Những năm qua, cùng với việc tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy quan tâm chỉ đạo, coi đây là một chức năng lãnh đạo nhằm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống hiệu quả, đúng mục tiêu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34195
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.