Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34197
Title: Ảnh hưởng của vốn xã hội đến khả năng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp
Authors: Phạm, Xuân Quỳnh
Cao, Văn Hơn
Keywords: Vốn xã hội
Mạng lưới quan hệ xã hội
Việc làm
Sinh viên tốt nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.35-44
Abstract: Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy nguồn vốn xã hội đóng vai trò quan trọng trong mối liên hệ qua lại giữa cung và cầu trên thị trường lao động. Bên cạnh các phương pháp tìm kiếm việc làm chính thức (qua các kênh quảng cáo, qua các đơn vị dịch vụ việc làm, ứng tuyển trực tiếp) thông qua vốn xã hội người lao động còn sử dụng các mối quan hệ xã hội (người thân, bạn bè) như một kênh không chính thức hiệu quả. Nghiên cứu khảo sát tình trạng việc làm của 304 sinh viên kinh tế tốt nghiệp tại Trường Đại học An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn xã hội có ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn mô tả mối liên hệ giữa mạng lưới quan hệ xã hội đến đặc điểm việc làm tìm được.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34197
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.