Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34199
Title: Tro trấu và khả năng ứng dụng làm vật liệu hấp thụ trong xử lý môi trường
Authors: Nguyễn, Trung Thành
Phan, Phước Toàn
Keywords: Tro trấu
Vật liệu hấp thụ
Xử lý môi trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 3 .- Tr.5-8,12
Abstract: Trong lĩnh vực sản xuất chất hấp phụ, hiện nay than hoại tính vẫn được xem là chất hấp phụ phổ biến nhất và ở Việt Nam thường được sản xuất từ gáo dừa. Tuy nhiên, than hoạt tính từ gáo dừa có giá thành cao và nguồn cung hạn chế. Hơn nữa, vì bản chất than hoạt tính chỉ dựa trên khả năng hấp phụ vật lý nên ứng dụng của nó trong xử lý nước chỉ dừng lại ở việc loại bỏ các hợp chất hữu cơ và một số các thành phần không phân cực có hàm lưựng nhỏ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34199
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.