Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34199
Nhan đề: Tro trấu và khả năng ứng dụng làm vật liệu hấp thụ trong xử lý môi trường
Tác giả: Nguyễn, Trung Thành
Phan, Phước Toàn
Từ khoá: Tro trấu
Vật liệu hấp thụ
Xử lý môi trường
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 3 .- Tr.5-8,12
Tóm tắt: Trong lĩnh vực sản xuất chất hấp phụ, hiện nay than hoại tính vẫn được xem là chất hấp phụ phổ biến nhất và ở Việt Nam thường được sản xuất từ gáo dừa. Tuy nhiên, than hoạt tính từ gáo dừa có giá thành cao và nguồn cung hạn chế. Hơn nữa, vì bản chất than hoạt tính chỉ dựa trên khả năng hấp phụ vật lý nên ứng dụng của nó trong xử lý nước chỉ dừng lại ở việc loại bỏ các hợp chất hữu cơ và một số các thành phần không phân cực có hàm lưựng nhỏ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34199
ISSN: 1859-0268
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.