Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34205
Title: Hoạt tính kháng oxi hóa của cao chiết ethanol thân, rễ Ngải tiên [Hedyctiium caranarium koenig.) Nghệ rừng [Curcuma amada roxb.) và Bồng nga truật [Buesenbergia pandarata roxb.)
Authors: Nguyễn, Trọng Tuân
Trần, Huỳnh Hoàng Lộc
Keywords: Hoạt tính
Kháng oxy hóa
Hedychium coronarium Koenig
Curcuma amada Roxb
Boesenbergia pandarata Roxb
Flavonoid
Polyphenol
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 05 .- Tr.50-55
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy các dịch chiết ethanol của cây Ngải tiên, Nghệ rừng và Bồng nga truật thể hiện hoạt tính kháng oxi hóa tốt trong tất cả các phương pháp thử nghiệm. Trong đó, Nghệ rừng có họat tính kháng oxi hóa mạnh nhất so với 2 loài còn lại. Kết quả này cũng phù hợp với sự hiện diện các thành phần có hoạt tính sinh học như polyphenol và flavonoid trong cao chiết, chứng tỏ các loài này có thể được sử dụng để sản xuất. Kết quả nghiên cứu đã chứng tỏ các loài thực vật này rất có tiềm năng trong việc phát triển thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe cho con người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34205
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.