Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34207
Title: Giải pháp khai thác các sản vật địa phương tỉnh An Giang trong phát triển du lịch
Authors: Lê, Văn Hiệu
Dương, Thanh Xuân
Keywords: Sản vật địa phương
Du lịch
Tiềm năng
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.60-66
Abstract: Từ nhiều năm qua, việc phát triển du lịch gắn với các vùng sản vật địa phương đã được triển khai và nhân rộng ở nhiều địa phương trên cả nước, nhất là ở một số tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. An Giang là một trong những tỉnh có nhiều sản vật địa phương độc đáo, điển hình, góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch cho tỉnh nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Tuy nhiên, thời gian qua, ngành du lịch của An Giang chưa khai thác có chất lượng và hiệu quả các sản vật địa phương này. Do đó, mục đích chính của nghiên cứu là đánh giá tiềm năng và đề xuất những giải pháp nhằm góp phần khai thác hiệu quả các sản vật địa phương phục vụ phát triển du lịch của tỉnh An Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34207
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.