Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34212
Title: Những công nghệ cho nền nông nghiệp 4.0
Authors: Trương, Kiến Thọ
Keywords: Nông nghiệp 4.0
Công nghệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 3 .- Tr.22-24
Abstract: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đem đến sự thay đổi vượt bậc cho sản xuất và đời sống của loài người. Nhiều công nghệ đã và đang được ứng dụng phục vụ cho nền nông nghiệp của kỷ nguyên này, nông nghiệp 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34212
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.