Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34220
Nhan đề: Kết quả thực hiện dự án tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn trồng nấm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình
Tác giả: Nguyễn, Dương Quỳnh
Từ khoá: Mô hình trồng nấm
Nguyên liệu rơm phối trộn lục bình
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 3 .- Tr.29-31
Tóm tắt: An Giang là một tỉnh sản xuất nông nghiệp, cây trồng chính là lúa nên nguyên liệu trồng nấm từ rơm rạ rất dồi dào và sẵn có. Người ta sử dụng rơm vào nhiều mục đích khác như:
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34220
ISSN: 1859-0268
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.