Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34220
Title: Kết quả thực hiện dự án tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn trồng nấm từ nguyên liệu rơm phối trộn lục bình
Authors: Nguyễn, Dương Quỳnh
Keywords: Mô hình trồng nấm
Nguyên liệu rơm phối trộn lục bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 3 .- Tr.29-31
Abstract: An Giang là một tỉnh sản xuất nông nghiệp, cây trồng chính là lúa nên nguyên liệu trồng nấm từ rơm rạ rất dồi dào và sẵn có. Người ta sử dụng rơm vào nhiều mục đích khác như:
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34220
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.