Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34224
Title: Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học đề tài "Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ cao chùm ngây (Moringa oleifera Lam) trồng tại vùng Bảy núi, An Giang dưới dạng viên nang"
Authors: Nguyễn, Ngọc Mộng Kha
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Thực phẩm chức năng
Cao chùm ngây (Moringa oleifera Lam)
Vùng bảy núi
An Giang
Viên nang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 3 .- Tr.32-33
Abstract: Đề tài “Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ cao chùm ngây (Moringa oleífera Lam) trồng tại vùng Bảy Núi, An Giang dưới dạng viên nang” được UBND tỉnh An Giang phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 13/11/2015, do Trung tâm Sâm và Dược liệu TP. Hồ Chí Minh chủ trì, PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hương chủ nhiệm, với mục tiêu nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất viên nang từ lá Chùm ngây có tính an toàn, có giá trị dinh dưỡng và có một số tác dụng dược lý thực nghiệm có thể ứng dụng trong hỗ trợ điều trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34224
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.