Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34224
Nhan đề: Tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học đề tài "Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ cao chùm ngây (Moringa oleifera Lam) trồng tại vùng Bảy núi, An Giang dưới dạng viên nang"
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Mộng Kha
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học
Thực phẩm chức năng
Cao chùm ngây (Moringa oleifera Lam)
Vùng bảy núi
An Giang
Viên nang
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 3 .- Tr.32-33
Tóm tắt: Đề tài “Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ cao chùm ngây (Moringa oleífera Lam) trồng tại vùng Bảy Núi, An Giang dưới dạng viên nang” được UBND tỉnh An Giang phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 13/11/2015, do Trung tâm Sâm và Dược liệu TP. Hồ Chí Minh chủ trì, PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hương chủ nhiệm, với mục tiêu nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất viên nang từ lá Chùm ngây có tính an toàn, có giá trị dinh dưỡng và có một số tác dụng dược lý thực nghiệm có thể ứng dụng trong hỗ trợ điều trị.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34224
ISSN: 1859-0268
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.