Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34229
Title: Kết quả nghiên cứu chế biến các sản phẩm măng sấy từ măng mạnh tông trồng tại huyện Tịnh Biên, An Giang
Authors: Tiếp Thu
Keywords: Nghiên cứu chế biến
Măng
Sấy
Huyện Tịnh Biên
An Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 3 .- Tr.34-35
Abstract: Măng là cây non mọc lên khỏi mặt đất của các loài tre và được sử dụng làm thực phẩm ở nhiều nước Châu Á. Trong đó, tre Mạnh Tông có bộ rễ phát triển, măng to, ăn ngon và có giá trị xuất khẩu, năng suất măng trung bình đạt 10 tấn/ha/năm (Nguyễn Đình Phúc, 2009).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34229
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.